Ge feedback
Du kan ge feedback om kommunens tjänster, verksamhet och beslutsfattande eller ge ett initiativ som gäller kommunens verksamhet.

Allmänt om responssystemet:

Med det här systemet kan du ge anmälningar och åtgärdsförslag till Uleåborgs stad.

Du kan se en video om hur systemet används genom att klicka på ikonen ”Se video” i övre högra kanten på startsidan.


Beakta särskilt följande saker då du använder responstjänsten:

- Brådskande respons ska alltid ges direkt till serviceproducenternas service- och journummer.

- Om responsen gäller miljön så försök peka ut platsen så noga som möjligt på kartan i tjänsten, detta underlättar behandlingen av responsen.

- I responsen ska du inte fylla i någon känslig information, så som personnummer, bankkontonummer, hälsouppgifter osv.

- Via responstjänsten kan du inte sköta ärenden som gäller stadens fakturering, avboka mottagningstider eller skicka jobbansökningar.

- Vi strävar efter att svara på responsen inom tre (3) vardagar från att responsen har tagits e mot och vi behandlar respons måndag till fredag under tjänstetid.

- Om du vill få ett svar på din respons ska du fylla i din e-postadress. Kolla även skärppostlådan i din e-post. E-posttjänsterna kan nämligen tolka svaret på din respons som skräppost.


Följande respons ges via andra servicesystem

- kollektivtrafik http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/palautteet

- felanmälningar som gäller fastigheter ägda av staden http://tilakeskus.ouka.fi/tilahaku

- felanmälningar som gäller gatubelysningen ges via Oulun Energias gatubelysningstjänst http://katuvalopalvelu.ouka.fi