Palvelussa lähetetään, käsitellään ja tilastoidaan tonttihakemuksia. Palveluun kirjautuminen on vapaaehtoista. Palvelua voidaan käyttää ilman yhteystietojen antamista. Yhteystiedot jättäneille käyttäjille lähetetään viestejä hänen omaan asiaansa liittyen.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Yhdyskuntalautakunta, Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki.

Oulun kaupungin tietosuojavastaava: puhelinvaihde 08 558 410, sähköposti tietosuoja(at)ouka.fi

Tietoja säilytetään kunnes kohteena oleva asia on käsitelty ja tiedot eivät enää ole rekisterinpitäjän tai palvelun käyttäjän kannalta tarpeellisia. Tietoihin pääsy on vain määrätyillä henkilöillä.

Evästeet

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin käyttötarkoitus on Trimble ePalvelut, Tonttien haku -palvelun toteuttaminen. Palvelussa käsitellään ja tilastoidaan Tonttihakemuksia. Palvelun käyttäjille myös lähetetään viestejä hänen omaan asiaansa liittyen.

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista:
  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Hakukohteena olevat tontit ja niiden tiedot
  • Mahdollinen tontin tarjoushinta
  • Osapuolten tiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, henkilötunnus/Y-tunnus, asuinkunta, muuttovuosi kuntaan, turvakiellon olemassaolo, suoramarkkinointikielto)
  • Työantajatiedot
  • Yrityksen tiedot
  • Nykyinen asuminen
  • Perhetiedot
  • Suunniteltu rakennushanke
  • Muita rakentamiseen liittyviä yksilöityjä tietoja
Tiedot vaihtelevat tonttityyppikohtaisesti.

Tietojen siirrot ja luovutukset

Viranomaisille toimitetun tiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityislain mukaan. Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Tietojen antajalla on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan: Oulun kaupungin kirjaamo PL 71 90015 Oulun kaupunki Käyntiosoite: Kansankatu 55 A. Sähköinen pyyntö osoitetaan: kirjaamo@ouka.fi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja henkilötietojen käsittelystä Oulun kaupungissa: Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely.