Kirjautuminen

Tervetuloa rakentamisen ja maankäytön sähköiseen asiointipalveluun

  • Rakennushankkeita ja peruskorjauksia suunnitteleville ennakko-ohjaukseen
  • Rakennushankkeen tietojen keräämiseen ja käsittelyyn aina aloittamisesta hankkeen päättymiseen asti
  • Kiinteistötoimitusten, yleistenalueiden lupien ja ympäristövalvonnanlupien hakuun
Palvelulla voit hakea
  • Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupia
  • Yleisten alueiden lupia
  • Kiinteistötoimituksia ja tonttijakoja
  • Lupaa jätteiden kertaluontoiseen hyödyntämiseen maarakenteissa ja käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättämiseen
  • Poikkeamista jätevesien käsittelystä
ja tehdä
  • Meluilmoituksen